Thema: Kwaliteit en Gezondheid

    De leden van de AKSV besteden veel zorg aan de kwaliteit en voedselveiligheid van hun producten. Veel bedrijven hebben daartoe op bedrijfsniveau kwaliteitsprogramma’s geïmplementeerd zoals ISO en BRC. De AKSV ondersteunt waar nodig en gewenst bedrijven hierbij door een aantal algemene overkoepelende instrumenten te (laten) ontwikkelen. Het kan hierbij gaan om specifieke protocollen voor de productie van bepaalde producten maar ook om bepaalde algemene beleidslijnen.

    Herformulering producten
    Gemaksvoedingsproducten passen prima in verantwoord en gevarieerd eetpatroon. De AKSV is zich daarbij wel degelijk bewust van het belang om voortdurend aandacht te schenken aan gevolgen van de consumptie voor de gezondheid. Zo zijn de leden van de AKSV al enige jaren voortvarend aan de slag om de vetzuursamenstelling van hun producten te verbeteren en de hoeveelheid gebruikt zout te verminderen.

    Commissie Kwaliteit en Milieu
    Deze commissie adviseert het bestuur gevraagd of ongevraagd over het beleid van de nationale overheid en de Europese Unie t.a.v. wet- en regelgeving en draagt er mede zorg voor dat regelgeving ook in de praktijk kan worden uitgevoerd. De leden van deze commissie komen tenminste één keer per kwartaal bijeen.