Lidmaatschap

  Leden van de AKSV die volledig onder de werkingssfeer vallen van de cao voor de Gemaksvoedingsindustrie dienen deze cao volledig na te leven.

  Kosten
  De jaarlijkse kosten van het lidmaatschap bestaan uit een vast bedrag van € 1.125, dat voor alle bedrijven gelijk is en een variabel bedrag, afhankelijk van de omvang van het bedrijf. Deze omvang wordt bepaald aan de hand van het aantal werknemers. De AKSV heeft een huishoudelijk reglement opgesteld ter jaarlijkse vaststelling van de contributie.

  Proeflidmaatschap
  Bedrijven die geïnteresseerd zijn in een lidmaatschap kunnen zich aanmelden als proeflid. Gedurende een periode van maximaal 1 jaar kunnen zij tegen een gereduceerd tarief gebruik maken van alle diensten en faciliteiten van de AKSV om zo een goed beeld te krijgen van de toegevoegde waarde. Proefleden betalen een bedrag van € 550,-.

  Meer informatie
  Voor meer informatie over het lidmaatschap kunt u contact opnemen met de secretaris van de vereniging, Richard van der Kruijk (tel: 079-3634908). Heeft u interesse in het lidmaatschap, stuur dan een e-mail voor meer informatie en een vrijblijvende afspraak.

  Opzegging lidmaatschap
  De opzegging van het lidmaatschap moet vóór 1 oktober van een jaar worden gedaan. Het lidmaatschap eindigt dan per 31 december van datzelfde jaar. Als na 1 oktober wordt opgezegd, dan eindigt het lidmaatschap op 31 december van het volgende jaar.

  De schriftelijke opzegging (per aangetekende brief) kan worden gericht aan:
  AKSV
  T.a.v. R.P. van der Kruijk
  Louis Braillelaan 80
  2719 EK ZOETERMEER