Thema: Kwaliteit en Gezondheid

    De vetzuursamenstelling van snacks wordt bepaald door zowel vetten afkomstig van dierlijke producten (vlees, kaas) als plantaardige vetten (als ingrediënt of frituurvet). De leden van de AKSV hebben als deelnemer aan de Task Force Verantwoorde Vetzuursamenstelling een enorme inspanning geleverd om de vetzuursamenstelling van de gebruikte plantaardige vetten te verbeteren. Het gehalte aan transvetzuren is tussen 2002/2003 en 2009 in de plantaardige oliën en vetten gebruikt voor de productie van snacks gedaald van 9,7% naar 0,7% op vetbasis. Het gehalte verzadigde vetzuren in deze vetten is in dezelfde periode gereduceerd van 30% naar 21% op vetbasis.