Thema: Kwaliteit en Gezondheid

  Kadercode koelverse producten
  Voor de productie van bepaalde producten zoals sandwiches en salades is in nauw overleg met de NVWA een Kadercode voor voorverpakte koelverse producten ontwikkeld. Deze biedt én een referentiekader voor de productie van een breed scala aan koelverse producten én geeft de belangrijkste principes waarvan het wenselijk is dat men zich daaraan houdt bij het ontwerpen van veilige productieprocessen.
  De AKSV Kadercode vormt een bron van informatie die gebruikt wordt bij de samenwerking met plaatselijke handhavingsinstanties bij het invoeren van wettelijke voorschriften. Daarnaast biedt de AKSV Kadercode een richtsnoer voor de producenten van koelverse producten.

  RiskPlaza
  Omdat de beheersing van de veiligheid van grondstoffen een basisvoorwaarde is, heeft de AKSV zich aangesloten bij RiskPlaza. In deze databank zijn alle mogelijke gevaren van ingrediënten, die door de gemaksvoedingindustrie worden verwerkt, geïdentificeerd en wordt informatie gegeven over maatregelen die kunnen worden genomen om deze gevaren te beheersen. Per gevaar is gedetailleerde informatie en actuele wetgeving opgenomen.

  Tevens worden door certificerende instellingen bij de deelnemende bedrijven aanvullende audits op het al aanwezige voedselveiligheidscertificaat (HACCP, IFS, BRC, ISO 22.000 of een goedgekeurde hygiënecode) uitgevoerd, de zogenaamde RiskPlaza-audit+. Met de NVWA is overeengekomen dat de leden van de AKSV die producten van RiskPlaza- audit + leveranciers afnemen, deze producten niet meer hoeven te verifiëren (bijv. d.m.v. het uitvoeren van audits of het opvragen van analyseresultaten bij de toeleverancier).

  RiskPlaza wordt beheerd door de Stichting Risk Plaza en wordt actueel gehouden door een commissie van deskundigen, waar ook de NVWA deel van uitmaakt. Aansluiting bij RiskPlaza is alleen mogelijk voor bedrijven die lid zijn van de AKSV.