Thema: Arbeid

    In de gemaksvoeding industrie werken circa 3.750 werknemers bij bijna 100 bedrijven. De meeste van deze werknemers vallen onder de cao voor de gemaksvoedingindustrie. Hierin zijn de afspraken over de arbeidsvoorwaarden in de branche vastgelegd. Via een zogenaamde algemeen verbindend verklaring zijn de afspraken en bepalingen uit deze cao ook van kracht op bedrijven in de branche die geen lid zijn. De gemaksvoeding industrie kent ook een collectieve pensioenregeling. Deze regeling is samen met de pensioenregeling van enkele andere branches ondergebracht in het bedrijfstakpensioenfonds voor vlees, vleeswaren, gemaksvoeding en pluimveevlees (VLEP).